Postări populare

luni, 18 aprilie 2011

SAPTAMANA PATIMILOR

Cei patru Evanghelisti il prezinta pe Isus Hristos din posturi diferite:
Matei si Luca il prezinta Pe Hristos, accentuand natura sa de Fiu al omului(Mantuitor),Marcu si Ioan pun accentul pe divinitatea sa si il prezinta ca Fiu al lui Dumnezeu
Marcu il descrie ca om al actiunii, punand accentul pe minunile infaptuite, ca o manifestare a puterii sale divine care ii demonstreaza originea divina
Matei il prezinta ca fiind Marele Invatator, exponentul adevarului dumnezeiesc
Luca intregeste tabloul mesianic, accentuand omenescul lui Hristos si il prezinta ca pe un Prieten al omenirii
Ioan a scris despre Fiul divin al lui Dumnezeu
Prezentam mai jos,armonizarea Evangheliilor cu privire la Saptamana Patimilor
                       Matei       Marcu       Luca       Ioan
1.Duminica 
Intrarea
triumfala       21,1-9      11,1-10   19,29-40   12,12-19
Isus plan
ge pt cetate   21,10-11   11,11      19,41-44
2.Luni
Blestemarea
smokinului   21,18-19    11,12-14 
Curatirea
templului     21,12-13     11,15-19  19,45-48
Vindecari in
templu         21,14-17
3Marti
Smokinul
uscat           21,19-22  11,20-25
Controversa 21,23-22,46 11,27-12,37  20,1-44
4.Miercuri
Condamna   23,1-39         12,38-40       20,45-47

rea cartura
rilor si fari
seilor
Vaduva sa                      12,41-44           21,1-4
raca
Vizita grecilor                                                         12,20-36
Cuvantarea    24 si 25  13,1-37     21,5-38
apocaliptica  
Prevestirea    26,1-5    14,1-2        22,1-2
crucii   
Ungerea cu   26,6-13   14,3-9      7,36-50        12,2-8
mir
Tradarea       26,14-16  14,10-11  22,3-6
5Joi
Masa pascala 26,17-29  14,12-25  22,7-30     13,1-38
Cuvantarea de 
ramas bun                                                          14,1-31
In drum spre                                                       15 si 16
Ghetsimani
Rugaciunea                                                         17
Domnului 
In gradina   26,36-46   14,26       22,39-46       18,1
                                     14,32-42 
Tradarea si
arestarea    26,47-56    14,43-52  22,47-53      18,2-12
Judecata
inaintea                                                                18,12  18,14-23
lui Ana 
Judecata
inaintea   26,57      14,53      22,54           18,24      
lui Caiafa 26,59-68  14,55-65 22,63-65
Tagaduirea
lui Petru      26,58       14,54     22,54-62                 18,15-18
                   26,69-75  14,66-72
                   26,69-75                      
Judecata 
inaintea
Sinedriului  27,1          15,1        22,66-71            
Moartea lui 27,3-10
Iuda   
6.Vineri 
Judecata
inaintea   27,11-14       15,1-5  23,1-5        18,28-38
lui Pilat                                                                                                       Inaintarea la                                     23,6-12
Irod
Intoarcerea  27,15-16 15,6-15       23,13-25             18,39-19,16
la Pilat
Batjocura
soldatilor  27,27-30    15,16-19
Drumul 
spre calvar 27,31-34   15,20-23     23,26-32         19,16-17                 Rastignirea 27,35-56   15,24-41     23,33-49         18,18-30                Ingropare  27,57-60   15,42-46     23,50-54         19,31-42
Femeile la
mormant    27,61          15,47           23,55-56
7.Sambata 
Garda          27,62-66
8.Duminica -Invierea
Femeile
la mormant 28,1-8    16,1-8    24,1-12         20,1-10
Aratarile lui
Isus
  -Maria Magdalena         16,9-11                       20,11-18 
  -Celelalte  28,9-10
femei
   -Raportul  28,11-15
garzii 
   -Cei doi                     16,12-13   24,13-22
ucenici 
   -Petru                                           24,34-35
   -Zece
Apostoli                       16,14          24,36-43         20,19-25
   -Cei
unsprezece                                                              20,26-31
   -La marea Galileii                                                 21,1-14
   -Isus si Petru                                                        21,15-25
   -Ucenicii
in Galileia   28,11-20   16,15-18
                                     28,16-20
Marea insar
cinare si inal 28,8-20   16,19-20      24,50-53
tarea la cer
  Amin 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu